Sildamax Pills 100 mg Sildenafil Tablets

Omdöme:
Kvantpriser
10 pcs. - 10 pcs. 1.90 £ / pcs.
11 pcs. - 20 pcs. 1.52 £ / pcs.
21 pcs. - 40 pcs. 1.33 £ / pcs.
41 pcs. - 80 pcs. 1.24 £ / pcs.
81 pcs. - 200 pcs. 1.14 £ / pcs.
201 pcs. - 500 pcs. 0.95 £ / pcs.
501 pcs. - 1000 pcs. 0.76 £ / pcs.
1001 pcs. - 2000 pcs. 0.48 £ / pcs.
Pris: 1.90 £
Kvantitet: 

Expiry :  2023-10-30

Description

Sildamax Pills 100mg - Sildenafil Citrate

Det har funnits tusentals studier under de senaste tv� decennierna som har fokuserat p� fr�gan om manlig erektil dysfunktion och de olika behandlingarna som �r tillg�ngliga f�r den. Ett k�nsligt �mne som p� senare tid blivit mindre stigmatiserat eftersom det diskuteras mer �ppet i samh�llet i allm�nhet. En sak som verkar oklart �r om antalet rapporterade fall har �kat eller �r fler m�n nu bekv�ma att diskutera problemet. Hur som helst, erektil dysfunktion, det �r orsaker och behandlingar har blivit mycket mer av en huvudstr�m samtal.

 

Erektil dysfunktion kan beskrivas som "en of�rm�ga att uppr�tth�lla en tillfredsst�llande erektion f�r att slutf�ra samlagshandlingarna". Denna of�rm�ga kan orsakas av en m�ngd olika faktorer och h�lsovariabler. �ven om �lder en g�ng var t�nkt att vara den st�rsta gemensamma faktorn mellan lider, �r det inte l�ngre ett faktum. L�kare behandlar patienter i 30- och 40-talen n�stan lika ofta som de behandlar n�gon av deras �ldre patienter f�r samma sjukdom.

 

Det finns tv� huvudsakliga medicinska orsaker till erektil dysfunktion som b�r beaktas n�r man letar efter den l�mpligaste l�sningen f�r varje anv�ndare. Det finns organiska eller psykogena orsaker eller en kombination av dessa tv�. Organiska orsaker kan inkludera vaskul�ra problem, neurologiska abnormiteter och hormonella brister samt komplikationer fr�n tidigare operationer eller fysisk skada p� b�ckenomr�det. De psykogena orsakerna beskrivs prim�rt som en undertryckning av erektion utan f�rekomst av fysiskt trauma. Varje patient �r annorlunda med mycket individuella medicinska historier. �lder, receptbelagd medicinering och andra medicinska problem �r ocks� faktorer. Det �r viktigt att �verv�ga ditt personliga f�rflutna innan du best�mmer dig f�r den behandling som �r den r�tta f�r dig.

 

Det finns studier som anser dagens milj�problem som en bidragande faktor mer �n tidigare. Saker som tunga arbetsscheman, brist p� motion, stress och j�mn f�rorening anses nu vara bidragande till erektil dysfunktion, s�rskilt hos yngre m�n. Utsp�nningar i motsats till rent medicinska eller fysiska problem blir allt vanligare vid hantering av k�llorna till erektil dysfunktionsproblem.

 

Vad �r Sildamax?

Sildamax �r en av de b�sta 5 rekommenderade tablettformbehandlingarna f�r m�n som lider av erektil dysfunktion. Sildamax �r vanligen k�nt som Viagra eller Cialis, och inneh�ller samma aktiva substans, Sildenafil Citrate till ett mycket billigare pris f�r samma produkt. Sildenafilprodukter har varit tillg�ngliga �ppet p� marknaden sedan 1998 och anv�nds i hundratals produkter men �r oftast f�rekommande i manlig f�rb�ttringsmedicinering. Vanliga dosm�ngder l�per fr�n 25 mg till 100 mg.

Sildamax 100 mg fungerar som en PDE-5-blockerare. PDE-5 �r ett enzym i kroppen som kan p�verka det naturliga blodfl�det negativt p� penisens v�vnader. Detta g�r att f� och h�lla en full erektion v�ldigt sv�rt om inte om�jligt. Sildenafil ursprungligen utvecklades som behandling f�r hj�rt-k�rlsjukdomar och anpassades snabbt f�r att hantera erektil dysfunktionsproblem. Den aktiva ingrediensen i Sildamax slappar av musklerna i blodk�rlets v�ggar och m�jligg�r �kat blodfl�de till omr�det.

 

Tillg�nglighet

Tidigare hade patienterna bes�kt en l�kare som skulle utv�rderas och f�reskrivna l�kemedel som Sildamax. Det var f�r bekv�mligheten av onlineapotek. Med alltmer hektiska personliga scheman �r onlineapoteket ett enkelt alternativ f�r anv�ndare som vill f� mediciner f�r att behandla deras erektil dysfunktionsproblem. Onlineapotek erbjuder snabba, billiga och anonyma tj�nster som �r attraktiva f�r de flesta k�pare. Du beh�ver inte l�ngre v�nta veckor f�r att komma in f�r att se en l�kare bara f�r att f� recept.

 

Sildamax �r en liten, diamantformad bl� kapsel som har en l�tt att sv�lja bel�ggning. Via ett internetapotek kan vem som helst best�lla s� lite som ett 10-pillerpaket hela v�gen upp till 1000 piller beroende p� behovet. Doseringsm�ngder pr�glas bekv�mt direkt p� pillerna sj�lva f�r enkel administrering. Genomsnittliga doser b�rjar vid 25 mg och g�r upp till den maximala rekommenderade dagliga dosen p� 100 mg.

 

Dosering

Sildamax 100 mg inneh�ller den h�gsta dosen som f�resl�s f�r individer att ta en 24-timmarsperiod. Det rekommenderas att en dos tas mellan 30 minuter och 4 timmar f�re n�gon f�rv�ntad sexuell aktivitet f�r b�sta resultat. Patienter �ver 65 �r med en l�gre dos p� 25 mg �r l�mpliga som startdos tills det kan best�mmas hur det fungerar f�r varje person. Sildamax kan tas med eller utan mat men rekommenderas inte att tas med alkohol.

 

Lagring

Varje f�rpackning med tio Sildamax piller �r bekv�mt f�rpackad i en folie och plastfodral som g�r det m�jligt f�r anv�ndarna att dyka upp en dos i taget. F�rvara alltid dina Sildamax 100 mg piller p� ett s�kert, torrt st�lle utanf�r barns r�ckh�ll

 

Vanliga biverkningar

Som med alla mediciner finns det alltid risken f�r biverkningar. Det rekommenderas alltid innan du b�rjar en ny pilleregimen som en l�kare har sett f�r deras r�d. De vanligaste och icke skadliga biverkningarna som de flesta anv�ndare rapporterar �r:

Huvudv�rk - mild

Spola av ansikte eller br�stomr�de

Mild matsm�ltningsbesv�r

Yrsel

Suddig syn

Bl�tonad syn

Tillf�llig f�rlust av perifer vision

 

Allergiska reaktioner

Sildenafil Citrate �r den aktiva ingrediensen i Sildamax-produkter och kan ge en allergisk reaktion hos alla som inte �r medvetna om att de kan vara i fara. Om du upplever n�gra av f�ljande tecken p� en allergirelaterad reaktion, sluta anv�ndningen omedelbart och bes�ka n�rmaste akutrum eller klinik s� snart som m�jligt.

Uppleva sv�righeter att andas medan din kropp ligger i vila

St�ngd hals, betecknad genom sv�ljning eller andning

Svullnad i mun och l�ppar

Puffiness av tungan

Ansiktsvullnad i n�got omr�de

Det h�r �r allvarliga symtom som inte b�r ignoreras. Vid f�rsta tecknet p� n�got av de angivna symptomen b�r du s�ka omedelbar medicinsk v�rd.

 

L�kemedelsinteraktioner

Det �r vanligt att n�gon ska vara p� mer �n ett l�kemedel �t g�ngen och d�rf�r viktigt att notera vilka medicineringskombinationer som kan orsaka problem. Det finns vissa droger som n�r de tas tillsammans kan negativa effekterna av en eller b�da samtidigt. Det finns n�gra som �r v�rda att notera som kan ha en negativ effekt.

Proteseinhibitorer

Vanligen tas av patienter som behandlas f�r HIV

Proteseinhibitorer inhiberar den metaboliska processen med Sildenafil och kan �ka sv�righetsgraden av vanliga biverkningar

Begr�nsa anv�ndningen till h�gst 25 mg var 48: e timme

erytromycin

Anti-biotisk tagen f�r den allm�nna bakterieinfektionen.

Anv�ndning med Sildamax kan minska effekten av anti-biotiska

 cimetidin

Anv�nds hos patienter med magsyra, halsbr�nna och mags�r

A1 blockers

Anv�nds vid behandling av h�gt blodtryck

Kan leda till farliga droppar i blodtrycket

Kontra

Det finns alltid potentiella faror vid blandning av receptbelagda l�kemedel, s� det �r viktigt att veta vilka kombinationer som �r precis r�ttfarliga. Om det finns n�got i din medicinska sk�p som inneh�ller n�gon av f�ljande medicinska ingredienser, rekommenderas det att anv�ndarna inte anv�nder dem med Sildamax tills en l�kare kan konsulteras. Blandning av dessa l�kemedel med den aktiva substansen Sildenafil Citrate kan ha sv�ra konsekvenser som medf�r allvarlig skada.

NITROGLYERINE - vanligtvis tas till en rad hj�rtproblem

ISOSORBID MONONITRATE - behandling mot angina

ISOSORBIDDINITRAT - Behandling av hj�rtsvikt och esofageal spasmer

NATRIUMNITOPRUSSID - vanligtvis ordinerad f�r patienter med h�gt blodtryck

ALKYLNITRATES (POPPERS) - hj�rtsjukdomar och angina mediciner

SOLUBLE GUANYLYL CYCLASE - Pulmonell hypertoni behandlingar

RIOCIGUAT - behandlar CTEPH / PAH hypertension

 

Bes�k din l�kare

L�tt att best�lla mediciner p� n�tet har s�kert sina f�rdelar f�r m�nniskor med dagens livliga livsstil, men vissa saker kommer alltid att f�rbli densamma. Om du �verv�ger att prova ett nytt l�kemedel f�r behandling av erektil dysfunktion, se alltid en l�kare f�rst f�r att diskutera doseringsalternativ och m�jliga medicinblandningar som kan vara skadliga.

N�r man diskuterar de m�jliga behandlingsalternativen �r det viktigt att ha en �ppen och �ppen diskussion med en l�kare. De vet b�st vad den korrekta dosen och typen av medicinering �r r�tt f�r varje patient. N�r du �verv�ger att b�rja anv�nda Sildamax 100 mg, kontakta l�kare om det finns n�got av f�ljande i din medicinska historia.

Historien om hj�rtsjukdomar

Tidigare hj�rtattacker - �ven mindre h�ndelser

Stroke

H�gt eller l�gt blodtryck

Lever- eller njursjukdom

Blodcellst�rningar

Mags�r

Retinit Pigmentosa

Att diskutera alla alternativ och medicinsk historia med en l�kare �r ett viktigt steg f�r att v�lja r�tt behandling. Det �r h�gst unadvisable att starta medicinsk behandling utan att f�rst bes�ka en l�kare f�r att f� sina rekommendationer.

S�llsynta biverkningar

Varje medicin p� marknaden levereras med en omfattande lista �ver m�jliga biverkningar. N�gra av de l�nga listorna kan vara skr�mmande och oroliga. Detta beror p� att l�kemedelsf�retag �r ansvariga enligt lag f�r att lista alla rapporterade biverkningar som intr�ffade under f�rs�ksf�rs�k. Bara f�r att n�got �r listat betyder det inte n�dv�ndigtvis att anv�ndarna kommer att uppleva den speciella bieffekten, men kunskap �r det b�sta s�ttet att h�lla sig skyddad.

H�r �r en lista �ver s�llsynta Sildamax-biverkningar som b�r noteras. �ven om dessa endast intr�ffade hos 5% av de rapporterade anv�ndarna �r det viktigt att ha all information n�r man startar ett nytt l�kemedel. Om du upplever n�gra av f�ljande s�llsynta biverkningar, avbryta anv�ndningen omedelbart tills du kan r�dg�ra med en l�kare.

Rektal bl�dning och l�ckage

Gikt

Ostabil diabetes

hyperglykemi

Artritisk sm�rta

Djupbenet sm�rta

Tremor i h�nderna

Vertigo

Depression

S�mnl�shet

Astma

�gon eller �ra sm�rta

Br�stf�rstoring

�terigen �r f�rekomsten av dessa biverkningar s�llsynt f�r den genomsnittliga anv�ndaren. Varje patient kan uppleva v�ldigt olika reaktioner p� olika mediciner beroende p� m�nga faktorer. Att ha all information p� framsidan �r det b�sta s�ttet att g�ra ett s�kert och informerat beslut.

 

Slutsats

Erektil dysfunktion brukade vara ett mycket tabu-�mne som inte talades om i n�gon typ av cirklar. Det var oftast associerat som ett problem med att bli �ldre. Idag �r det inte s�. Frank och �ppen diskussion har k�nt ljuset p� de olika typerna m�n som behandlar denna fr�ga regelbundet.

Tidningsartiklar, tv-reklam och �ppen dialog p� m�nga andra sociala plattformar har gjort det som en g�ng var ett pinsamt �mne i ett viktigt h�lsotema. Med m�n fr�n alla bakgrunder, �ldersgrupper, h�lsof�rh�llanden och yrken som alla kommer samman och s�ger, det h�r �r ett l�sligt problem som beh�ver diskuteras.

Onlineapotek existerade inte f�r 20 �r sedan och begr�nsade alternativen f�r m�n som letade efter l�sningar p� deras erektil dysfunktionskamp. M�nga tycker fortfarande att det �r sv�rt att diskutera, �ven med en familjedoktor. Det viktigaste att komma ih�g �r att erektil dysfunktion inte motsvarar brist p� manlig virilitet eller maskulinitet.

Erektil dysfunktion �r en giltig medicinsk fr�ga som p�verkar n�stan 40% av m�nnen �ver hela linjen. Hur kan n�stan h�lften av m�nnen p� planeten alla lida av samma sjukdom och ingen vill prata om det? Det finns enkla och enkla l�sningar d�r ute f�r n�stan alla fall. Behandlingar str�cker sig fr�n aktuella kr�mer till tabletter i alla doser som kan matcha det som �r b�st f�r varje person.

Sildamax 100 mg - Sildenafil Citrate �r en av de 5 rekommenderade behandlingarna f�r erektil dysfunktion. Det har anv�nts av det lojala kunderna i �ver 20 �r och rekommenderas starkt i branschen som ett av de b�sta manliga l�kemedlen. P�litlig, snabbverkande och l�tt att anv�nda, Sildamax kan vara r�tt behandling f�r dig.

Reviews

Produktrecensioner
David, 05.08.2021
Blister da 10 pillole ad un prezzo imbattibile, prodotto molto efficace, niente da invidiare al Viagra originale, anzi a parer mio, lo supera di gran lunga.
Prima di lasciare pareri negativi, ricordatevi che, qualsiasi pillola ha il suo miglior effetto se presa a digiuno.
Alimenti troppo grassi, bevande alcoliche e farmaci possono inibire o depotenziare gli effetti delle pillole per DE.
Kamagradeal numero 1.
mendoza_erm@hotmail.com, 25.02.2021
Excellent online service although a bit confusing at the beginning for the registration but once you complete the registration the process to buy is super fast, direct and simple. Very safe product quality and with great effectiveness. Super fast delivery and the best thing is that they inform you via SMS and by email the entire process. Recommended 200%
t628210@gmail.com, 15.02.2021
El producto sigue siendo bastante bueno, lo sigo recomendando, me gusta más otras marcas pero ahora mismo no tienen disponible, la web es fiable al 100% y no tardan en mandarlo, el problema es que con el brexit no se puede pedir más de 100€ por lo que no puedes disponer de tanto descuento como se podía tener anteriormente.
t628210@gmail.com, 18.11.2020
El producto es bastante bueno, voy probando varias marcas que tienen en la web y este la verdad que funciona bien, eso si se necesita de una estimulación sino no funcionará como es debido pero si hay estimulación tendrás fiesta para toda una noche, volveré a comprar de nuevo o iré probando otras, envío muy rápido y vendedores muy serios
juanchumad@gmail.com, 28.07.2020
El producto es muy bueno. El trato de la web excepcional. Seguimiento y pago rápido en todo momento. 5 estrellas merecidisimas.
Gilly999, 15.02.2020
First time trying this product as previously used products out of stock. Will update on results. Easy to use service and great products 5 stars all the way
jeje09, 19.08.2019
produits parfait.si le cialis ne vous conviens pas alors prenez celui ci il vous fournira une erection de qualité durant environ 6 a 7 heures!
rosesaredead, 03.07.2019
tried those a couple of times. they do the work good if you are partying too hard :)
ChrysthyanTattoo, 09.04.2019
Excellent service with quality products delivered quickly ,good and unobtrusive packaging. Sildamax certainly does the job . Recommended
jojogio, 11.03.2019
Ottimo generico, efficace sempre. Anche mezza fa il suo effetto per 6 ore e oltre. Pochi o nessun effetto collaterale. Kamagradeal poi é una garanzia!
jeje09, 10.02.2019
Très bon produit,envoi rapide.le top!
josponfer@gmail.com, 20.01.2019
Realmente sildamax es un producto muy bueno y con un precio inmejorable. Lo recomiendo!
Andrew, 15.01.2019
Prodotto molto efficace, preso a digiuno da un'ottima resa con erezione granitica di circa 6 ore....ma anche la mattina seguente rimane un buin residuo di efficacia. Effetti collaterali nessuno, prezzo/qualità ottimo rapporto. Consigliato. Trasporto veloce e ordine tracciabile fino a destinazione. Ditta seria. Consigliata.
Nigel, 08.10.2018
Good product in cheap price.
Fast delivery. Recommended
Rob, 08.10.2018
Hot product!
Excellent service, thank you!
eugenio, 26.09.2018
sempre eccezzionale il silda economico ma potente,è la seconda volta che lo prendo sempre un successo,brava come sempre e seria la kamagra deal
Steve81, 12.09.2018
Ottimo rapporto qualità prezzo come sempre.. Non si può trovare di meglio!
felix.sv, 07.09.2018
Prodotto con un ottimo rapporto qualità prezzo, effetto eccezionale con la massima durata d'azione di 6 ore. Spedizione e gestione ordine con la massima serietà. Grazie, continuerò con gli acquisti.
Jagoco, 22.06.2018
best product
always good results
zibi40uk, 13.06.2018
good counterpart very effective at a good price